8 produkter

Samling: Aga Klos

Aga (Agnieszka) Klos (født 1984 i Polen) er en aktiv billedkunstner som arbeider med skulptur, performance, scenografi og teater, og har atelier på Åker gård i Hamar.

Klos har en mastergrad i kunst fra fakultetet for skulptur ved Kunstakademiet i Poznan, Polen (2013). Siden studietiden har hun vært medlem av kunstnergruppen «Brygada Pigmaliona» som er opptatt av skulptur-happening som involverer publikum i prosessen med å vise hvordan skulpturer skapes.

Som skulptør fokuserer hun både på figurative skulpturer og abstrakte former i leire, gips, keramikk, resin, betong, metall, papir og tekstil. Gjennom  sitt kunstneriske uttrykk eksperimenterer hun gjerne med gjenvinningsmaterialer som del av skulpturene.

Hun er entusiastisk av natur, og dette speiler seg i arbeidene hennes. Hun har blant annet samarbeidet med Ringsaker Operaen, der hun har laget scenografi og rekvisitter.

I 2022 presenterte hun sin monolog Datteren på Politisk korrekt teaterfestival i Hamar Teater.

Klos har tidligere stilt ut i Polen, Norge, Slovakia, Frankrike og Ungarn. I Norge er hun innkjøpt av Innlandet fylkeskommune for utsmykning av personalrom ved Elverum videregående skole. 

Aga (Agnieszka) Klos (born 1984 in Poland) is an active visual artist who works with sculpture, performance, set design, and theatre, and has a studio at Åker gård in Hamar.

Klos has a Master's degree in Fine Arts from the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Poznan, Poland (2013). Since her studies, she has been a member of the artist group "Brygada Pigmaliona" which is interested in sculpture-happenings that involve the audience in the process of showing how sculptures are created.

As a sculptor, she focuses on both figurative sculptures and abstract forms in clay, plaster, ceramics, resin, concrete, metal, paper, and textiles. Through her artistic expression, she often experiments with recycled materials as a part of her sculptures.

She is enthusiastic by nature, and this is reflected in her work. She has collaborated with Ringsaker Operaen, where she has created set designs and props.

In 2022, she presented her monologue "Datteren" at the Politisk korrekt teaterfestival in Hamar Teater.

Klos has previously exhibited in Poland, Norway, Slovakia, France and Hungary. In Norway, she has been purchased by Innlandet County Municipality for decoration of the staff room at Elverum Upper Secondary School.