134 produkter

Samling: Gro Mukta Holter

Gro Mukta Holter er en multifasettert kunstner som behersker en rekke ulike teknikker og uttrykksformer innenfor kunstverdenen. Med sin bakgrunn som maler, grafiker, tegner, designer, skribent, installasjonskunstner og tekstilkunstner har hun skapt et allsidig og spennende kunstnerskap som har imponert kunstelskere over hele landet. Holter har gjennom årene hatt over 20 separatutstillinger i gallerier og kunstforeninger over hele landet samt deltatt på over 50 kollektivutstillinger.

Holter har også blitt tildelt flere viktige priser og stipendier for sitt arbeid innen kunsten, inkludert Oslo Kommunes Kunst og Kulturstipend og Statens Kunstnerstipend for yngre nyetablerte kunstnere. Hun er anerkjent for sitt arbeid med håndverksteknikker og for å verdsette verdier og identitet i sin kunst. Magisk realisme og en heuristisk tilnærming står i fokus i hennes kunstnerskap og hun kombinerer gjenkjennelige elementer med en unik atmosfære som gjør hennes kunstverk gripende og tankevekkende. Holter har også blitt innkjøpt av flere offentlige institusjoner og private samlinger og hennes kunst er en berikelse for ethvert kunstgalleri eller samling.

Gro Mukta Holter is a multifaceted artist who masters a variety of techniques and forms of expression within the art world. With a background in painting, printmaking, drawing, design, writing, installation art and textile art, she has created a versatile and exciting body of work that has impressed art lovers across the country. Over the years, Holter has had more than 20 solo exhibitions in galleries and art associations across the country, as well as participated in over 50 group exhibitions.

Holter has also been awarded several important awards and scholarships for her work in art, including the Oslo Municipality's Art and Culture Scholarship and the State Artist Scholarship for younger emerging artists. She is recognized for her work with craft techniques and for valuing values and identity in her art. Magical realism and a heuristic approach are the focus of her art, and she combines recognizable elements with a unique atmosphere that makes her artwork captivating and thought-provoking. Holter has also been acquired by several public institutions and private collections and her art is an enrichment to any art gallery or collection.