Samling: Gro Mukta Holter

Gro Mukta Holter er en multifasettert kunstner som behersker en rekke ulike teknikker og uttrykksformer innenfor kunstverdenen. Med sin bakgrunn som maler, grafiker, tegner, designer, skribent, installasjonskunstner og tekstilkunstner har hun skapt et allsidig og spennende kunstnerskap som har imponert kunstelskere over hele landet. Holter har gjennom årene hatt over 20 separatutstillinger i gallerier og kunstforeninger over hele landet samt deltatt på over 50 kollektivutstillinger.

Holter har også blitt tildelt flere viktige priser og stipendier for sitt arbeid innen kunsten, inkludert Oslo Kommunes Kunst og Kulturstipend og Statens Kunstnerstipend for yngre nyetablerte kunstnere. Hun er anerkjent for sitt arbeid med håndverksteknikker og for å verdsette verdier og identitet i sin kunst. Magisk realisme og en heuristisk tilnærming står i fokus i hennes kunstnerskap og hun kombinerer gjenkjennelige elementer med en unik atmosfære som gjør hennes kunstverk gripende og tankevekkende. Holter har også blitt innkjøpt av flere offentlige institusjoner og private samlinger og hennes kunst er en berikelse for ethvert kunstgalleri eller samling.

Gro Mukta Holter