Samling: Hilde Grønstad Sunde

 "Mine arbeider har kommet ut ifra et øyeblikks opplevelser eller undring over noe som har blitt notert ned som en rask skisse, et slags notat som jeg så kan arbeidet videre med i atelieret. Fravær av fotodokumentasjon har gjort at jeg lettere har kommet til kjernen i det som virkelig er noe, uten å bli forstyrret av unødige detaljer. Jeg har analysert og vurdert hvordan jeg best mulig skulle kunne få bildet dit jeg ville, og det har vært en lang prosess. Fargene, formene, alt har vært med å underbygge det jeg har ønsket å formidle."

Hilde Grønstad Sunde er opprinnelig fra Toten men flyttet til Gjøvik etter flere år i Maridalen i Oslo. Hun har sin kunstneriske utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole med hovedfag fra Institutt for farge, 1992.

I Galleri EKG har Hilde Grønstad Sunde hatt følgende separatutstillinger:

Festspillutstillingen, 2008 (Festspillene i Elverum)

Galleriets åpningsutstilling på Hamar, 2014

Festspillutstillingen i, 2016 (Festspillene i Elverum)

Separatutstillingen "Vandring i mitt kunstneriske landskap", 2018

Separatutstillingen "Refleksjoner", 2021

Hilde Grønstad Sunde