1 produkt

Samling: Inga Blix

Inga Blix (1956) bor i Hamar og arbeider med tekstil som et materielt utgangspunkt. Arbeidene hennes er formelle eksperimenter på samme tid konseptuelt presise og visuelt komplekse. Blix arbeider med håndfarget ullstoff i en teknikk der elementene sys sammen for hånd.

Hun er utdannet ved Bergen Kunsthåndverksskole og California College of Arts and Crafts og tok diplomeksamen i 1983. Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt i juryerte gruppeutstillinger i inn- og utland. Hennes arbeider finnes i KODE Bergen, Telenor og Utenriksdepartetmentets samlinger og i Hedmark (Innlandet) fylkeskommune. Inga Blix har hatt flere offentlige utsmykkingsoppdrag på skole og institusjoner.

Inga Blix works with textile as a material starting point. Her works are formal experiments at the same time conceptually precise and visually complex. Blix works with dyed wool in an application technique in which the elements are stitched together by hand.