Samling: Inga Blix

Inga Blix (1956) bor i Hamar og arbeider med tekstil som et materielt utgangspunkt. Arbeidene hennes er formelle eksperimenter på samme tid konseptuelt presise og visuelt komplekse. Blix arbeider med håndfarget ullstoff i en teknikk der elementene sys sammen for hånd.

Hun er utdannet ved Bergen Kunsthåndverksskole og California College of Arts and Crafts og tok diplomeksamen i 1983. Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt i juryerte gruppeutstillinger i inn- og utland. Hennes arbeider finnes i KODE Bergen, Telenor og Utenriksdepartetmentets samlinger og i Hedmark (Innlandet) fylkeskommune. Inga Blix har hatt flere offentlige utsmykkingsoppdrag på skole og institusjoner.