18 produkter

Samling: Ira Ivanova

Ira Ivanovas kunst er en blanding av abstrakt realisme og abstrakt ekspressjonisme. Ira Ivanova leker med farger, abstrakte former og flekker. Hun liker å jobbe med forskjellige teknikker og eksperimentere med ulike materialer og kunnskap. Hun sier at målet hennes er å skape personlige verk som inneholder uendelige variasjoner. Mange av Ivanovas malerier består av lag og tykkelse, og noen har mer transparente farger med mye vann og spontane penselstrøk. Hun forklarer at hun finner inspirasjon i alt som er vakkert og gledelig rundt seg. Hun har stor tro på at vi lever i en fantastisk verden fylt med glede og positivitet. "Når jeg maler, er det mye moro og glede", sier hun. Gjennom kunsten deler Ira Ivanova den gode energien og livsgleden hun har med andre

Ira Ivanova's art is a mixture of abstract realism and abstract expressionism. Ira Ivanova plays with colors, abstract shapes, and spots. She enjoys working with different techniques and likes to experiment with various materials and knowledge. She states that her goal is to create personal works that contain endless variations. Many of Ivanova's paintings consist of layers and thickness, and some are done with more transparent colors, using plenty of water and spontaneous brush strokes. She explains that she finds inspiration in everything beautiful and joyful around her. She firmly believes that we live in a fantastic world filled with joy and optimism. "When I paint, it's a lot of fun and joy," she says. Through her art, Ira Ivanova shares the positive energy and zest for life that she possesses with others