24 produkter

Samling: Jon Olav Helle

Jon Olav Helle er utdannet ved SHKS (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole) i Oslo og Statens Kunstakademi. Han har deltatt på utalige kollektivutstillinger, deriblant Høstutstillingen og Østlandsutstillingen, og flere separatutstillinger hvert år siden debuten i 1979. Arbeider av ham er innkjøpt av bl.a Norsk Kulturråd og Hedmark Fylke. Han har undervist ved SHKS og Olav Mosebekk Tegneskole i Oslo. I tillegg til egen virksomhet underviser han fra sitt egen atelier i Vangsåsen, utenfor Hamar.

Jon Olav Helle has a degree from SHKS (Norwegian National Academy of Craft and Art Industry) in Oslo and the National Academy of Fine Arts. He has participated in numerous group exhibitions, including the Autumn Exhibition and the Eastern Exhibition, and has had several solo exhibitions every year since his debut in 1979. His works have been acquired by institutions such as the Norwegian Arts Council and Hedmark County. He has taught at SHKS and Olav Mosebekk Drawing School in Oslo. In addition to his own practice, he teaches from his studio in Vangsåsen, outside of Hamar.