17 produkter

Samling: Kikki Hovland

Kikki Hovland, født i Vancouver, Canada, i 1971. 

I dag bor og arbeider hun i Fossekleiva - et kunstnersentrum og historisk kultursenter  i Svelvik kommune, Vestfold. Medlem i NBK og BBK. Hun har også atelier i SAF  Drammen, i regi av fagorganisasjonen BBK (Buskerud Bildende Kunstnere). 

Kikki Hovland arbeider hovedsakelig med maleri og da oftest med stofflige oljemalerier i mange lag. Hun arbeider også med fotografi, litografi, land -art, collage, tegning, trykk, m.m. Siden sin debut i begynnelsen av 90-tallet har hun hatt en lang rekke separate og kollektive utstillinger og deltatt i mange kunstprosjekter, større fotooppdrag, teater/scenografi, samt drevet undervisning både kommunalt og privat. Hun er medlem i Norske Billedkunstnere, deltatt flere ganger i juryeringsarbeid og kuratering, hatt styreverv i fagorganisasjonen (BBK) og deltar kontinuerlig i utstillinger og kunstprosjekter. 

Kikki Hovlands arbeider blir ofte karakterisert som surrealistiske da de vender seg mot det indre landskapet i betrakteren. Hun har et engasjerende lyrisk og innovativt formspråk, ofte preget av organiske elementer, symbolikk, landskap og dyr. Lyd, dans og bevegelse er sterke inspirasjonskilder i maleriene hennes, som ofte også er både lys- og fargesterke. Maleriene retter fokus mot individets både indre og ytre verden, og skildrer på denne måten intensiteten i tilværelsen. Naturen er en intens og stadig tilbakevendende inspirasjon, dette setter spor både i konkrete og abstrakte uttrykk. Hun tar ofte i bruk fysiske blader og vekster, presser disse og tar de inn i maleriene ved å bruke de organiske formene som negativer.