9 produkter

Samling: Margrethe Hauglie

Du kan møte Margrethe Hauglie i galleriet lørdag 4.11 kl 12-15

Margrethe Hauglie er en norsk kunstner født i 1956. Hun bor og arbeider på Åsethagan, et småbruk i Åsmarka, Ringsaker. Hun har en utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), der hun studerte grafisk avdeling med fokus på illustrasjon og bokkunst mellom 1977 og 1981. Deretter studerte hun maleri på Statens kunstakademi (SKA) fra 1981 til 1985.

I de siste årene har Hauglie utforsket ulike tilnærminger til landskaper gjennom maleri, spesielt ved bruk av olje på lerret. Hun forsøker å fange lyset og essensen av farger, former og rom som symbolsk kan uttrykke forskjellige sinnstilstander og en tilhørighet til landskapet hun befinner seg i. Hennes bilder er en blanding av erindring, drøm og virkelighet - et sted å flytte seg til, et rom for forandring, et eget rom.

Hauglies malerier er en vakker representasjon av naturen og sinnets indre verden.

Margrethe Hauglie is a Norwegian artist born in 1956. She lives and works at Åsethagan, a smallholding in Åsmarka, Ringsaker. She has an education from the Norwegian National Academy of Craft and Art Industry (SHKS), where she studied graphic design focusing on illustration and book art between 1977 and 1981. She then studied painting at the Norwegian National Academy of Fine Arts (SKA) from 1981 to 1985.

In recent years, Hauglie has explored different approaches to landscapes through painting, particularly using oil on canvas. She tries to capture the light and essence of colors, shapes, and space that symbolically express various states of mind and a sense of belonging to the landscape she finds herself in. Her paintings are a mixture of memory, dreams, and reality - a place to move to, a space for change, a separate space.

Hauglie's paintings are a beautiful representation of nature and the inner world of the mind.