Samling: Maria Natalie Skjeset

Maria Natalie Skjeset (født 1990) er en norsk kunstner som hovedsakelig jobber med fotobasert digital grafikk (d.g.a.). Hun har en bachelorgrad i Virtuell kunst og design fra Høgskolen i Hedmark (2013) og har studert fotografi, grafikk, grafisk design, kunsthistorie og idéhistorie. Skjeset er medlem av Norske Billedkunstnere (NBK), Grafill og Forbundet Frie Fotografer (FFF).

Dette sier kunstneren om teknikken:

"Jeg jobber hovedsakelig med digital grafikk (D.G.A. eller digital grafisk arbeid), et grafikkrelatert uttrykk fremstilt gjennom heldigitale prosesser. For å lage et bilde bearbeider jeg egne fotografier direkte i et digitalt fotoredigeringsprogram. Ett enkelt bilde kan bestå av flere titalls fotografier som jeg gjennomarbeider digitalt slik at det fotografiske utgangspunktet glir over i et malerisk uttrykk.

I digital grafikk er det den originale datafilen som er verkets opphav, og som er å anse for trykkplaten. Photoshop-filen er min «trykkplate» der jeg jobber fram motivet. Den digitale prosessen muliggjør andre kunstneriske kvaliteter og uttrykk enn ved bruk av analoge verktøy. Bildene mine kan gjerne beskrives som poetiske stemningsbilder.

Motivene springer ut fra fantasien, men med utgangspunkt i observasjon av virkeligheten. Det maleriske uttrykket er fremtredende i alle mine arbeider. Denne digitalt fremstilte «patinaen» er inspirert av hvordan malerier med tiden viser tegn til endring gjennom krakeleringer og forandring i overflaten.

Jeg inspireres av filosofi, mytologi og skjønnhet, og bildene mine består av elementer fra naturen, som blomster og menneskeskikkelser i et drømmende landskap. Jeg søker forbindelsen mellom naturen rundt oss og menneskets indre landskap. Bildene er en invitasjon til refleksjon og en vandring innover i «symbolskogen». Mennesket er av natur er et søkende vesen, og som menneske føler jeg en trang til å kontemplere over livets små og store mysterier."

Maria Natalie Skjeset