Samling: Mona Grønstad

 

 

Mona Grønstad (1958) er født i Åmot kommune, og er bosatt i Ski. Grønstad har i flere år arbeidet med akvarellteknikken. Hun jobber lag på lag og lar fargene virke på hverandre i arket. Hun har hatt en rekke utstillinger i Norge og mottatt flere priser.

Jeg bruker akvarell som teknikk – den har mye å by på. Jeg mener den har kvaliteter som de færreste vet om og kan bruke. Det er i grenselandet mellom det strengt kontrollerte og det myke oppløste. Jeg finner teknikken interessant.

Akvarellen er en teknisk utfordring, og prosessen er tidkrevende. Den er i liten grad reversibel når pigmentene først er på papiret. Å arbeide med akvarell er som å være en linedanser, her er det kort veg mellom katastrofe og lykke.

Jeg arbeider med hendelser beskrevet med en betrakters avstand. Jeg er en forteller uten ord. Et glimt av noe i forbifarten, tilsynelatende hverdagslige ting kan være en starter. Dette blir ofte hengende igjen i hodet som minnebilder, de bearbeides av tiden, forsterket eller visket ut, for så å gjenoppstå gjennom den maleriske prosessen i atelieret. Bildet oppstår i en slags fremkallingsprosess, fra det lyse mot det mørke. Det hele iscenesetter en sammenblanding av en flyktig virkelighet og en hallusinasjon. Fritt for brutale innslag, men allikevel med en sublim ladning av en uforklarlig uro. 

Mona Grønstad er oppvokst med skogen, derfor føles det også riktig for henne å kunne bruke den i arbeidet. Land-art prosjektene blir en forlengelse av akvarellene. Alt henger etter hvert sammen.
De siste årene har hun sammen med sin kollega Morten Gran arbeidet med etablering av en kunstfestival på barndomshjemmet i Østerdalen.
Mona Grønstad