15 produkter

Samling: Monica Egeli

Monica Egeli (1971) er født i Egersund, og jobber og arbeider på Nesodden. Hun har lang erfaring innen kunst og håndverk, og har jobbet i flere år som illustratør ved siden av å være utøvende kunstner. Hun er utdannet faglærer i kunst og håndverk, har videreutdanning innenfor illustrasjon samt en cand mag grad i realfag.

Dette sier kunstneren om arbeidet sitt:

"Jeg jobber for det meste med fotografier i bildene mine. Det viktigste for meg er å klare å formidle en stemning. Jeg er opptatt av å formidle noe uhåndgripelig mellom det du ser og det du ikke ser. Et slags usynlig sjikt på en måte. Stillhet og ro er et viktig stikkord i bildene mine. Jeg ønsker å skape en ro både for meg som kunstner og for betrakteren.

Utgangspunktet er fotografier som jeg tar selv. Disse bearbeider jeg i photoshop, og skriver dem ut på en transparent med raster (punkter). Denne transparenten blir «negativen» min når jeg skal framkalle bildet. Så klargjør jeg kobberplaten ved å laminere på en fotofølsom film, en såkalt fotopolymerfilm. Transparenten legger jeg så oppå kobberplaten med film på. Deretter belyser jeg og framkaller i mørkerom som med vanlig fotofilm. 

Fotopolymer er en dyptrykkmetode. Det vil si at  det blir fordypninger i kobberplaten. Det er i disse fordypningene som avgir farge i trykkprosessen.

Etter herding med lys og varme er platen klar til å trykkes med. Jeg bruker en vanlig dyptrykksmetode der man først påfører sverte og deretter slår av overflødig sverte. Fargen vil legge seg ned i groper i filmen. Når jeg så legger papiret oppå platen og  bruker en presse med stort trykk, vil fargen i alle fordypninger bli avsatt på arket.Jeg jobber alltid med flere plater på et og samme bilde. Hver plate får sin farge. Man trykker alle platene på samme arket."