Samling: Morten Gran

Morten Gran har verksted i Ski og på Rena, og vært aktiv billedkunstner siden gjennombruddet i 1996. Han er autodidakt, og kom inn i NBK gjennom opptak i UKS. Gran har hovedsakelig arbeidet med maleri, men etter hvert også med performance, lyd og skulptur. 

Bakgrunnen for de ulike prosjektene er ofte studier av miljøer, men også fenomener rundt ham, som han tar med seg i prosessen. Alle prosjektene utvikles gjennom utforskning og improvisering, ofte gir dette det uttrykket han er på jakt etter. Gran operer i det figurative og det abstrakte landskapet i maleriet.

Skulpturene er en krysning mellom det dyriske og det menneskelige, der uttrykket er grovt og viser tydelige spor etter verktøyet. I sommeratelieret vokser skulpturene frem i løpet av året når vinteren slipper taket. De blir hugget til av trevirke som kommer fra skogen. I atelieret står figurene i grupper, som om de er ivrig opptatt med ulike gjøremål. Alle med sine dyriske vinklinger.

Morten Gran