4 produkter

Samling: Nina Beyer

Nina Beyer (1971) bor og arbeider i Sennesvik i Lofoten, og er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (1993–98).

 

Bildene er en naturlig erkjennelse av noe jeg vil uttrykke. Jeg arbeider intuitivt, uten skisser eller planer, og lar prosessen styre det maleriske forløpet. Det ikke forutsigbare og overraskende, som plutselig oppstår i prosessen, er mye av drivkraften. Jeg forholder meg til maleriet som et rom for samtale og refleksjon rundt det emosjonelle og eksistensielle. Med farger, stofflighet, lys og kontraster undersøker jeg maleriets lagvise muligheter for billeddannelse – som språk, metafor og materie.