Samling: Nina Beyer

Nina Beyer (f. 1971) er maler og billedkunstner med base i Sennesvik, Lofoten. Maleri og grafikk har stått sentralt de siste årene og et gjennomgående tema er naturen, hennes subjektive opplevelse av den og hvordan vi alle er knyttet til den på ulike måter.

Å vokse opp med naturen så tett på, å følge skiftningene mellom lys og mørke og årstidene gjør noe med en. Nina Beyer har over en årrekke studert og dokumentert naturens uendelige register av lys, farger, strukturer, bevegelser, værtyper, kontraster og detaljer. Hun utforsker
naturen i et bredt spekter av uttrykk, fra beskrivelser og
abstraksjoner, til rene trykk på lerret, stoff og papir. Forenkling av form, streker, sensualitet, farger, lys og rytme står sentralt i bildestrukturen.

Beyers prosesser er ofte todelt: observasjon og dokumentasjon utendørs, mens arbeidene utføres i verkstedet. Maleriene er skapt gjennom minnet
om disse stedene, fotografiene og av tilfeldighetene som oppstår i maleprosessen. Hun nærmer seg grafikken
(monotrykkene) på samme måte, men som en variasjon til maleriet gir denne teknikken en mulighet til å jobbe mer umiddelbart og fritt, i et intuitivt og direkte formspråk.

Nina Beyer har sin billedkunstutdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen (1993-98). Hun har deltatt på gruppeutstillinger og hatt flere soloutstillinger siden debuten på Nordnorsken i 2004.

Nina Beyer