30 produkter

Samling: Odd Skullerud

Den norske kunstneren Odd Skullerud (1943-2023) har en samling malerier og håndtrykket grafikk på Galleri EKG. Alle bildene som finnes i nettbutikken er også tilgjengelige i galleriet.

Skullerud er kjent for sin unike tilnærming til moderne naturkunst, og hans malerier har blitt beskrevet av kunstkritiker Paul Grøtvedt å gi "større verdighet til naturen" enn noen annen samtidskunstner i Norge.

Skullerud har hatt mange separatutstillinger både nasjonalt og internasjonalt, og har deltatt i en rekke årlige og regionale kunstutstillinger, inkludert den prestisjefylte Høstutstillingen og Østlandsutstillingen. Arbeidene hans er anskaffet av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Norsk Kulturråd og H.M. Kong Olav. Kombinasjonen av Skulleruds grafiske og maleriske talenter har gitt hans kunstverk en unik identitet, som resulterer i uttrykk som danner en dyp forbindelse til naturen.

The Norwegian artist Odd Skullerud (1943-2023) has a collection of paintings and hand-printed graphics at Gallery EKG. All the artworks available in the online store can also be found at the gallery. Skullerud is known for his unique approach to contemporary nature art, and his paintings have been described by art critic Paul Grøtvedt as giving "greater dignity to nature" than any other contemporary artist in Norway.

Skullerud has had numerous solo exhibitions both nationally and internationally, and has participated in various annual and regional art exhibitions, including the prestigious Høstutstillingen and Østlandsutstillingen. His works have been acquired by the National Gallery, the National Gallery, the Norwegian Cultural Council, and H.M. King Olav. The combination of Skullerud's graphic and painting talents has given his artworks a unique identity, resulting in expressions that form a deep connection to nature.