2 produkter

Samling: Ole Rosén

Ole Rosén er en norsk kunstner som utforsker virkeligheten på ulike måter og bruker ulike materialer og teknikker i sitt arbeid. Han har en naturalistisk tilnærming, men inkluderer ofte tilføyelser, variasjoner eller forvrengninger som utfordrer fortellingen. Hans skulpturer er vanligvis figurative og tilbyr ulike tolkninger på grunn av bruk av motsetninger, størrelsesforskjeller eller andre teknikker. Som grafisk kunstner foretrekker han å jobbe i mindre formater, som også er mer praktiske og miljøvennlige, men større verk blir ofte bestilt. Han verdsetter ekthet, spesielt i skulptur, og har til og med jobbet med støping. Ole Rosen har en grad fra Kunsthøgskolen i Oslo og andre kunstskoler og har stilt ut både alene og i grupper i Norge og Sverige, med ulike offentlige institusjoner som har kjøpt hans verk.

Ole Rosén is a Norwegian artist who explores reality in different ways and uses various materials and techniques in his work. He has a naturalistic approach but often includes additions, variations, or distortions that challenge the narrative. His sculptures are usually figurative and offer various readings due to the use of juxtaposition, size difference, or other techniques. As a graphic artist, he prefers working in smaller formats, which also happen to be more practical and environmentally friendly, but larger works are often commissioned. He values authenticity, especially in sculpture, and has even worked with castings. Ole Rosen has a degree from the Oslo National Academy of the Arts and other art schools and has exhibited both solo and in groups in Norway and Sweden, with various public institutions purchasing his works.