Samling: Tom Gundersen

Tom Gundersen er en norsk kunstner med utdannelse fra både Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens kunstakademi. Han debuterte som kunstner i UKS i 1981 og har siden hatt flere separatutstillinger. Grafikkserien hans er basert på raske croquis-tegninger av modeller, med stillinger som bare varer noen få minutter. Han bruker en unik metalltrykk-teknikk utviklet av Rolf Nesch, hvor en plate av sink lodder metalltråder, fluenetting og perforerte metallplater, og kombinerer denne med andre grafiske teknikker som tresnitt og koldnål. Trykkene hans er i håndarbeid og blir aldri trykket i store antall. Gundersen har mottatt flere stipender som kunstner og er kjent for å lage treffsikre, stiliserte karikaturportretter. Han har blitt innkjøpt av en rekke institusjoner, som Kunst på arbeidsplassen, Norsk kulturråd, Museet for samtidskunst, Stortinget og Nasjonalgalleriet.

Tom Gundersen is a Norwegian artist with degrees from both the Norwegian National Academy of Craft and Art Industry and the Norwegian National Academy of Fine Arts. He debuted as an artist in UKS in 1981 and has since had several solo exhibitions. His graphic series is based on quick croquis drawings of models, with poses that only last a few minutes. He uses a unique metal print technique developed by Rolf Nesch, where a zinc plate solders metal wires, wire mesh, and perforated metal plates, and combines this with other graphic techniques like woodcut and drypoint. His prints are handmade and are never printed in large quantities. Gundersen has received several artist grants and is known for creating accurate, stylized caricature portraits. He has been purchased by several institutions, such as Kunst på arbeidsplassen, the Norwegian Arts Council, the Museum of Contemporary Art, the Norwegian Parliament, and the National Gallery.