Galleri EKG

– tar pulsen på kunsten

Om oss

Galleri EKG AS ble etablert i november 2005 av Pirjo Birgitta Mursu, den gang som Elverum Kunstgalleri. Magnar Rismyhr har fungert som galleriets kunstneriske rådgiver fra 2005–2020. I oktober 2014 flyttet galleriet  til Stortorget i Hamar.

I tillegg til ordinær utstillingsvirksomhet og formidling av kunst har galleriet vært både pådriver og aktør innen reiselivet. Vi har vært aktive samarbeidspartnere både for Festspillene i Elverum, Norsk Skogmuseum og Elverum Reiselivslag. Vårt ønske har vært å gi et bidrag til kulturlivet i samarbeid med våre kunstnere og andre samarbeidspartnere på en god måte enten det gjelder årlige festspillutstillinger, temautstillinger som "Skog i kunsten, kunst i skogen", Rally VM-utstilling i 2007, Munthe-jubileum i 2010 eller utarbeiding av jubileumsprofil for De Nordiske Jakt- og Fiskedagene i 2012.

Galleriet har nettbutikk hvor vi presenterer både våre utstillinger og formidler kunst av de kunstnere som vi samarbeider aktivt med. Vi selger kunst på vegne av kunstnerne. Alle bildene i nettbutikken er tilgjengelige i galleriet.

Våre tjenester

Vi hjelper deg i galleriet

Informasjon til kunstnere

Ønsker du å stille ut hos oss? Vi tar i mot skriftlige søknader om utstillingsplass. Søknadene må inneholde en kort beskrivelse av arbeidene som det søkes med og CV. I tillegg ønsker vi inntil ti bilder av aktuelle kunstverk. Søknad sendes til post@galleriekg.no. Vi får mange henvendelser, og forbeholder oss retten til å ikke svare.

Du må ha kunstnerisk utdanning enten fra kunstakademi, høgskole eller tilsvarende. Hvis du mangler utdanning må du ha medlemskap i NBK, LNM, Norske Grafikere eller lignende. Du kan også komme i betrakning hvis du har tilsvarende kvalifikasjoner. Vi vurderer søknaden ut fra tilsendt bildemateriell, dokumenterte utstillinger og et påfølgende besøk på atelieret.