Viser en sterk tro på bildet

Viser en sterk tro på bildet

Engasjert i den politiske verdenssituasjonen er det liten tvil om at Hans-Georg Kohler i dag jobber mye med den politiske dimensjonen i sine bilder.

 May-Britt Bjørlo Henriksen

mb@ordogbilde.no

 Hans-Georg Kohler er en av 2023s nyeste kunstnere i Galleri EKG. Rett før jul fikk galleriet inn flere av Kohlers grafiske verk.

 Fra å lage malerier og grafikk inspirert av Dantes guddommelige komedie og gresk mytologi, har samtiden beredt grunnen for en mer politisk tilnærming til maleriet. Han er definitivt mer politisk i sine arbeider i dag, enn han var de første årene av sin karriere 

Politiske bilder

Krig og uroligheter har de siste førti årene tiltatt i styrke og omfang, noe som har ledet Kohler til å la seg inspirere av samtidens kriger og konflikter, og den lidelsen mennesker opplever som følge av de brutale, og noen ganger uforståelige kriger og konflikter.

 Fra den første Gulfkrigen, som var en av de lengste, mest omfattende og mest ødeleggende konflikter etter andre verdenskrig, via krigene i Afghanistan som varte i nærmere 40 år til den andre Gulfkrigen, prøver Kohler å se menneskene, og lidelsen krig medfører.

 En opplevelse som vi alle daglig får inn i stuene våre gjennom medienes rapportering av to av samtidens grusomme kriger. Krigene mellom Russland og Ukraina, og Israel og Palestina er i dag  å se som headlinere i mediene flere ganger i uka.

 Kanskje nettopp det å gripe fatt i disse fortvilende bildene, og reportasjene fra Gaza eller østfronten i Ukraina, fabulere over dem, komponere motiv som som forteller noe ut over fotografiets mulighet er malerens mandat. Kanskje det er i det kunstneriske vi kan prosessere grusomhetene.

Den menneskelige dimensjon

Ved nærmere gjennomsyn av grafikkbladene og de innrammede trykkene han har flyttet til Hamar tenker jeg at det ikke er en lettvekter som har funnet vegen til Galleri EKG. I hans portfolio finner vi teknisk gode bilder med sterke motiver som griper deg, og holder deg fast. Krever deg.

 Kohler har for lengst trådt inn i kunsthistoriens lange tradisjon med å lage politiske malerier og grafikk i et figurativt formspråk. Samtidig som han ofte abstraherer deler av bildet. Det innbyr til sansning og refleksjon.

Selv sier han at han er en abstrakt maler som har innført det figurative i bildene sine. Han startet som abstrakt maler, men følte etterhvert at det ble for lite innhold i bildene, og innførte figurative elementer. Gjerne representert ved det han kaller “den menneskelige dimensjon”.

Familiehistorien

I 1974 flyttet Kohlers familie fra Tyskland til Ryssdal i Valle, i Setesdal. Familien som kom fra en liten by i den nordlige enden av Schwarzwald, nærmere bestemt Nagold, BadWürtemberg i datidens Vest-Tyskland hadde mistet troen på gjenopprustningen som foregikk som en konsekvens av den kalde krigen.

Faren, som hadde blitt utskrevet til militærtjeneste under den andre verdenskrig, og som etter krigen satt fire år i fangenskap hadde for lengst blitt pasifist. Han likte ikke den tendensen han så i gjenopprustningen i Tyskland, og etter at familien hadde tilbragt flere somre i Setesdal flyttet de til den lille grenda Ryssdal i Valle.

I fangenskap tegnet han hvor det enn bød seg en mulighet. Ofte tok vaktene i fangeleiren tegningene og kastet dem. Fri fra fangenskapen ble han lærer i tegning. Når så kona, moren til Hans-Georg var billedkunstner, og barna hele tiden ble oppfordret til kreative sysler av foreldrene. sier Kohler at foreldrene var en av de store inspirasjonskildene han hadde da han valgte kunstens vei.

 Kunstnerisk bakgrunn (forkortet)

Hans Georg Kohler

Født: 07.07.1962

Utdannelse:

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1983-1987

Kunstakademiet i Warszawa 1987-1988

Statens Kunstakademi 1988-1992

Statens Kunstakademi Avd.Grafikk Mesterstudent 1995-1996

 

Siden avgangsutstillingen i Ved Statens kunstakademi i 1987 har han hatt flere separatutstillinger i Norge, Paris og Berlin, og har også deltatt i mange gruppeutstillinger. Han fikk i 1990 Café Nordraaks pris, og har vært tildelt en rekke stipend og atelieropphold.

Innkjøpt av:

Nasjonalgalleriet

Sørlandets Kunstmuseum

Agder Fylke 1985

Sogndal Kunstforening 1990

Norsk Hydro 1991

Norsk Kulturråd 1993

Vegdirektoratet 2006

Sparebankenes Fellesforbund 2006

 

Performance (i utvalg):

Hebbel Teater Berlin Matvik Crew Sleepless Music Berlin 2005

Teateret Vårt Molde Matvik Crew Insomnia Molde 2005

Performance/Aksjon  Afghan Requiem Galleri Maerz

Contemporary, Berlin 2011

Performance/Installasjon Haben Sie Seid, Matvik Crew, i samarbeid

Med Into the Dark UG-Berlin, Kanonhallen, Løren Oslo 2013

 

Undervisning:

Romerike Folkehøyskole Jessheim 2007 Scenografi

Romerike Folkehøyskole Jessheim 2008 Scenografi

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.