Samling: Astrid Grue

Astrid Grue (f. 1957) modellerer i leire og henter sin inspirasjon fra naturen. Helt fra barndommen har hun latt seg fascinere av naturmystikk og naturfenomener. Norske folkeeventyr er full av myter og fortellinger om besjeling av naturen. I eventyr og sagn har naturen en egenverdi og kraft som påvirker menneskenes sanser på en direkte måte. Astrid finner motivasjon til kunstnerskapet sitt i nettopp denne kraften. I kunsten sin undersøker hun møtet mellom menneske og natur, og kultur og natur.

Hun er utdannet innen keramikk ved Bergen kunst og håndverkslinje, og videre innen keramisk skulptur ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun har også en treårig utdannelse fra Statens kunstakademi i Oslo. Astrid har deltatt ved flere utstillinger, gjort en rekke utsmykkingsoppdrag og er innkjøpt av Nord-Østerdal VGS, Nes Kulturhus og Tynset kunstlag.

Astrid Grue