Samling: Gro Fraas

 Gro Fraas (1954, Larvik) er kunstmaler og grafiker, og er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Fraas regnes ofte som en av Norges fremste akvarellmalere, men også litografi står henne nær. Utgangspunktet for hennes arbeider er ofte landskap, men det handler mer om stemninger enn et landskap man gjenkjenner. Hun er en av få norske kunstnere som viderefører akvarellteknikken til litografiet.

Om kunsten sin skriver hun:

Mitt tema er naturens spor og mønster, forvandling og metamorfose. Jeg er opptatt av mytologi og paralleller mellom kulturer, slik den beskriver vår tilstedeværelse og elementer i naturer.  For eksempel sol og måne eller vinden og havet. Jeg har helt siden studietiden arbeidet med litografi, trykket fra stein. I de senere årene akvarell og monotypi og egg/olje- tempera.

I 2010 ble hun invitert til å utforme bilde til Nobels Fredspris, som i det året ble gitt til Liu Xiaobo. Fraas er innkjøpt av flere private og offentlige samlinger, slik som Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Norsk kulturråd, Oslo kommunes kunstsamlinger, Trøndelag Kunstgalleri og mange flere.

Gro Fraas