18 produkter

Samling: Janne Gill Johannesen

Janne Gill Johannesen er en norsk kunstner som har gjort seg bemerket for sin unike og originale stil. Født i 1972 i Bergen, har Gill Johannesen utdannelse fra Kunstakademiene i Trondheim og Helsingfors i Finland. Med flere stipendier og deltakelse på Statens Høstutstilling, har hun et imponerende CV i kunstverdenen.

Gill Johannesen er kjent for å kombinere renskårne geometriske former med figurative motiv, som skaper en spennende og nyskapende atmosfære. Hun vekker uvilkårlig interesse og fanger publikums oppmerksomhet med sine unike og originale verk.

Hun er innkjøpt av flere kunstmuseer, og er særlig stolt av å ha blitt innkjøpt av Uleåborg stadsmuseum i Finland. I tillegg til sin kunstkarriere har Gill Johannesen også studert skriving ved Høgskolen i Bø i Telemark, noe som gjør henne til en allsidig og dyktig kunstner.

Siden 2007 har Gill Johannesen vært tilknyttet Galleri EKG, og har hatt både kollektiv- og separatutstillinger i galleriet gjennom årene. Hun var årets festspillkunstner i 2020, noe som underbygger hennes posisjon som en fremtredende figur i norsk kunstliv.

Janne Gill Johannesen er en kunstner som bør oppdages og oppleves av alle som setter pris på originalitet og kreativitet. Med hennes unike og særegne stil, vil hun garantert fortsette å imponere og inspirere publikum i mange år framover.

Janne Gill Johannesen is a Norwegian artist who has gained recognition for her unique and original style. Born in Bergen in 1972, Gill Johannesen has studied at the Art Academies in Trondheim and Helsinki, Finland. With several grants and participation in the State Autumn Exhibition, she has an impressive resume in the art world.

Gill Johannesen is known for combining sleek geometric shapes with figurative motifs, creating an exciting and innovative atmosphere. She captures the audience's attention with her unique and original works.

She has been acquired by several art museums and is particularly proud to have been acquired by the Oulu City Museum in Finland. In addition to her art career, Gill Johannesen has also studied writing at the University of Applied Sciences in Bø in Telemark, making her a versatile and skilled artist.

Since 2007, Gill Johannesen has been associated with the EKG Gallery and has had both collective and solo exhibitions in the gallery over the years. She was the festival artist of the year in 2020, underscoring her position as a prominent figure in Norwegian art.

Janne Gill Johannesen is an artist who should be discovered and experienced by anyone who appreciates originality and creativity. With her unique and distinctive style, she is sure to continue to impress and inspire audiences for many years to come.