8 produkter

Samling: Morten Juvet

Morten Juvet er en kunstner som leverer fabulerende og magisk bildeunivers. Han er både maler og grafiker og bor på gården Marienborg i Holmestrand. Det er her han finner inspirasjonen til sine kunstverk – naturen og skogen omkring han. Han utforsker både dyr og trær i motivene sine og lar disse samhandle med mennesker. Fargebruken utgjør en viktig del av Juvets figurativt fabulerende bildeunivers.

Morten Juvet har sin utdannelse fra Kunstskolen i Trondheim, og har også studert på Studieatelieret i Bergen under Kåre Tveter, før turen gikk til Oslo og Statens kunstakademi. Her var det Ludvig Eikaas som var hans læremester og store inspirasjonskilde. På akademiet studerte han også grafikk hos Arne Haavardsholm Malmedal og Victor Lind.

Det blir sagt om Morten Juvet at det maleriske har fått større og større betydning i hans kunst. Han dannet Gruppe Elg i 1975 sammen med Petter Brønn og Magne Rudjord og sammen markerte de samfunnskritiske holdninger i sitt kunstneriske virke. Gjennom collage og konseptkunst utfordret de datidens kunstsyn og lot kritikken manifesteres i sine kunstneriske uttrykk.

Morten Juvet har hatt utstillinger over hele landet, og i utlandet og er innkjøpt av mange av de store galleriene og museene i Norge. Nasjonalmuseet har fire av hans verk i sitt eie. Hans fargerike bildeunivers formidler en magisk og nærmest animistisk tankegang, hvor bjørka, reven og haren sammen med den røde fluesoppen får en helt spesiell betydning i hans maleriske fortellinger.

Morten Juvet is an artist who creates imaginative and magical imagery in his paintings and graphics. He resides on the Marienborg farm in Holmestrand, where he draws inspiration from nature and the surrounding forest. His works often feature animals and trees interacting with humans, and his use of color is an important aspect of his figurative and imaginative imagery.

Juvet studied at the Trondheim School of Art and then at the Study Workshop in Bergen under Kåre Tveter, before attending the Oslo National Academy of Fine Arts where he studied under Ludvig Eikaas. He also studied printmaking with Arne Haavardsholm Malmedal and Victor Lind.

Juvet's artwork has gained increased focus on the painterly aspects, and he co-founded the Elg Group in 1975 with Petter Brønn and Magne Rudjord, creating socially critical works through collage and conceptual art that challenged contemporary art perspectives.

Juvet has exhibited works throughout Norway and internationally, with many of his pieces being acquired by major galleries and museums, including the National Museum which holds four of his works. His colorful imagery conveys a magical and animistic mindset, where birch trees, foxes, hares, and red mushrooms hold a special significance in his painted narratives.