Samling: Terje Risberg

 Terje Risberg (1949) er kjent for sine stille og intense komposisjoner med naturtemaer, der menneskene oftest er tilstede som betraktere utenfor billedkanten. Han speiler naturen som omgir oss, slik den viser seg når vi er alene med den.

Risberg trykker sine grafiske blad selv. Hvert eksemplar er resultatet av en manuell prosess med innfarging, avslåing og trykking i en hånddrevet kobbertrykkpresse. I motsetning til maskingjorte trykk, gir de manuelle metodene han benytter en malerisk stofflighet og karakter til hvert enkelt trykk.

Terje Risberg er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo. Han er en av de norske kunstnerne som har arbeidet lengst med dyptrykk- teknikkene, og har et stort publikum i Norge og Skandinavia. Risberg er representert i Nasjonalgalleriet / Riksgalleriet (Nasjonalmuseet), Norsk Kulturråd, Nasjonalbiblioteket, Det Norske Storting, Det Kongelige Slott, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Utenriksdepartementet, Universitetet i Oslo, Kunst på Arbeidsplassen, Sysselmannen Svalbard, Polarmiljøsenteret Tromsø, Sörmlands Region Sverige, Östergötlands Region Sverige, Grafikens Hus Sverige, Hafnarborg Museum Reykjavik, Europäische Akademie Berlin, Efta- domstolen Luxemburg, Telenor Corporate University, Space Group Seoul og Nordea Bank London.

Terje Risberg