Samling: Trude Wiegand

Trudy Wiegand er en kunstner fra Australia som har vært bosatt i Norge siden 1994. Hennes kunstneriske uttrykk er preget av en abstrakt form og er inspirert av naturen og dens farger. Hun beskriver sitt arbeid som dristig, eksperimentelt og fulle av energi, og det befinner seg på krysningspunktet mellom abstrakt og figurativ kunst. Wiegand har vært engasjert som kunstner siden 2005, og i løpet av denne tiden har hun brukt ulike metoder og teknikker for å skape sine kunstverk.

Trudy Wiegand bruker gestural og ekspressiv teknikk i arbeidet med sine bilder. Hun utfører store, fysiske bevegelser og lar malingen flyte for å skape en dynamisk effekt. Samtidig er hun også opptatt av de minste detaljene og bruker tynne pensler for å oppnå presisjon. Et viktig element i arbeidet hennes er sammensetningen av farger, og hun velger ut en fargepalett før hun begynner å male. Deretter jobber hun med blanding av farger og samspillet mellom ulike nyanser, kulører og fargemetning. Resultatet er en karakteristisk dynamikk som oppstår i skjæringspunktet mellom det bevisste og det tilfeldige.

Trude Wiegand