Samling: Veronica Lund

Veronica Lund f.1997 jobber med maleri, tegning og grafikk. Hun beveger ofte i grenseland mellom maleri og tegning, fra det figurative inn, over i det abstrakte. hvor man ofte ser objekter fra det dagligdagse liv. Rom, hus og former som gir assosiasjoner til ting rund oss. 

Veronica Lund