Collection: Geir Brohjem

Geir Brohjem (1970) er født i Ottestad og er en landskapsmaler bosatt på Hamar. Brohjem er utdannet ved Oslo tegne- og maleskole, og har en bachelor i Fine Art fra University of Central England. Medlem i Norske Billedkunstnere (NBK) og Bildende kunstnere Innlandet.

Vidsyn er i følge definisjoner i ordboken evnen til å se en sak fra alle sider; med skjønnsom, tolerant innstilling. Mer enn noe annet er det vidsyn, og et bildestandpunkt som på et vis overrasker, det vi finner Hamar-kunstner Geir Brohjem sine malerier. Han sier selv at det er åpenheten og vidsynet i Hedmarks-landskapet han søker etter. Han er glad i opplevelsen av det store, det uberørte. Det gjør at han må jobbe med materien.

Han sier at det er om å gjøre å ikke la seg stoppe av at man ikke kan, og han fortsetter å utforske maleriet som medium. Tidligere har han vært innom ikonografien og det abstraherte landskapet, men i dag lar han landskapsmaleriet bli hans måte å kommunisere med publikum på.

 

Geir Brohjem